• logo
  • HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

  Quyền Lợi - Nghĩa Vụ

  Hội viên chính thức của Hiệp hội Internet Việt nam là các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân Việt Nam cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực ứng dụng và phát triển Internet và các lĩnh vực khác có liên quan đến Internet, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội, đóng hội phí được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp làm hội viên chính thức của Hiệp hội
   
  Hội viên liên kết của Hiệp hội là các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập đều có thể được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội.
   
  Hội viên danh dự của Hiệp hội là các tổ chức và cá nhân Việt Nam có uy tín, có nhiều đóng góp, xây dựng và phát triển của Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.
   
  (Trích Điều 8 – Chương III Điều lệ Hiệp Hội Internet Việt Nam)
   
  Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây
   
  A. Quyền lợi

  1. Được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc, thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội

  2. Được tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc các cơ quan trực thuộc Hiệp hội;

  3. Được quyền đề đạt ý kiến về các hoạt động của Hiệp hội hoặc các vấn đề có liên quan đến Internet

  4. Được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hội viên trong các hoạt động liên quan đến Internet.Được VIA hỗ trợ giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong các quan hệ kinh doanh với bạn hàng trong và ngoài nước.

  5. Được tham gia và hưởng sự giúp đỡ của VIA nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của đơn vị trong các hoạt động cụ thể:

  a. Các hoạt động giao lưu, networking
  • Các chương trình gặp gỡ, giao lưu với các hội viên Hiệp hội và các đối tác
  • Sinh hoạt Câu lạc bộ: Các Câu lạc bộ sẽ được thành lập trên cơ sở chia nhóm hội viên theo lĩnh vực hoạt động chính, có cùng mối quan tâm về khách hàng, thị trường, …
  • Business matching với doanh nghiệp nước ngoài
  • Các giải thể thao, văn hóa văn nghệ
  b. Các hoạt động truyền thông, marketing
  • Được đưa tin và quảng bá hình ảnh miễn phí trên website: www.via.org.vn
  • Được giới thiệu và quảng bá thông tin trên mạng xã hội, trang fanpage của Hiệp hội với hơn 10.000 thành viên tính đến tháng 5/2013
  • Được giới thiệu trên các ấn phẩm và các website khác của Hiệp hội (nếu có)
  • Được giới thiệu qua E-News, kênh thông tin trực tiếp và thường xuyên đến từng doanh nghiệp hội viên
  • Quảng bá hình ảnh thông qua các giải thưởng, danh hiệu do VIA tổ chức hoặc đồng tổ chức (nếu có)
  • Quảng bá hình ảnh thông qua các sự kiện, chương trình truyền thông do VIA và các đối tác tổ chức
  c. Hoạt động chính sách
  • Chia sẻ, cập nhật thông tin về chính sách trong lĩnh vực Internet, CNTT và Truyền thông;
  • Được đề xuất, góp ý kiến cho các văn bản chính sách của Nhà nước liên quan đến ngành và có lợi cho sự phát triển của ngành cũng như của chính doanh nghiệp
  d. Hoạt động phát triển nguồn nhân lực
  • Các workshop và các buổi gặp gỡ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các hội viên với nhau và với các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành…
  • Tham gia các khóa đào tạo đặc thù, chuyên sâu, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức nâng cao năng lực…do VIA tổ chức hoặc phối hợp tổ chức (nếu có)
  e. Hoạt động tìm kiếm, phát triển và mở rộng thị trường
  • Hội viên có cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư thông qua các chương trình xúc tiến thương mại;
  • Tham gia các dự án/chương trình/đề án do VIA chủ trì và/hoặc phối hợp, liên kết, hợp tác với đối tác thực hiện trong lĩnh vực Internet, ICT và liên quan tới sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh của Hội viên
  • Tham gia các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa hội viên và các đối tượng khác trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực Internet và các ứng dụng CNTT-TT.
  • Tham gia các hội chợ, triễn lảm, hội nghị, hội thảo do VIA tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cùng các đối tác
  f. Hoạt động chia sẻ thông tin
  • Được thông báo, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội;
  • Thông tin về thị trường, về cơ hội kinh doanh, về các đối tác
  • Thông tin về ngành, các báo cáo phân tích chuyên sâu
  • Các văn bản pháp luật liên quan đến ngành và tổ chức doanh nghiệp
  6. Được miễn, giảm các chi phí tham gia các hoạt động có phí (như đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo…) do Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoặc do đối tác liên kết với Hiệp hội tổ chức;
   
  7. Được cấp chứng nhận “Hội viên Hiệp hội Internet Việt Nam”
   
  8. Được xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia Hiệp hội.
   
  Hội viên liên kết và hội viên danh dự có các quyền tương tự như hội viên chính thức, trừ quyền đề cử, ứng cử vào Ban lãnh đạo Hiệp hội và không được biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.
   
  B. Nghĩa vụ
  1. Tuân thủ các quy định của Điều lệ, các nghị quyết Đại hội, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội và các quy định khác do Hiệp hội ban hành.
  2. Đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Ban Chấp hành Hiệp hội phân công nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Hiệp hội được hiệu quả.
  3. Phối hợp và hỗ trợ các hội viên khác nhằm tăng cường sự đoàn kết và vững mạnh của Hiệp hội.
  4. Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội những thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
  5. Đóng hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Hiệp hội.

  kết nối facebook

  • Corning Việt Nam
  • FPT Smart Cloud
  • VTI Cloud
  • CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM BLOCKCHAIN
  • VIETTEL NETWORKS
  • GOLDEN OWL - ĐƯA LẬP TRÌNH VIỆT NAM VƯƠN RA BIỂN LỚN
  • IPTP NETWORKS - ĐỘ TRỄ TỐI ƯU - ĐỘ PHỦ TOÀN CẦU
  • Meey Land
  • Grab
  • Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Movan
  • VIETNET-ITC
  • HTC-ITC Telecom
  • Viettel Telecom
  • Ladipage
  • Công Ty Huawei
  • Starword
  • Z.com_GMO-Z.com
  • FDS
  • GNC Telecom
  • SSN
  • ICS
  • ACCESSTRADE Vietnam
  • DCV
  • ANTIT
  • VinaLink
  • META
  • HYPERLOGY
  • GAPIT
  • INet
  • NCT
  • UAP
  • VTV Digital
  • PTF
  • VC
  • M-Mobile
  • Mediaone
  • Viet
  • HopPhat
  • Hanel
  • Epay
  • Life NET
  • GDS
  • DLC
  • DKT
  • Cowell
  • Microad
  • Novaon
  • VNPT Technology
  • SPT
  • Văn phòng đại diện Qualcomm International tại TP. Hồ Chí Minh
  • Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn SaigonTel
  • Sao Bắc Đẩu Telecom
  • Mobifone Global
  • Viettel IDC
  • Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu
  • VMG
  • Tinh Vân
  • NetNam
  • SCTV
  • PA VIETNAM
  • VCCORP
  • 1C Việt Nam
  • FPT Telecom
  • Vietnam Post
  • VNG
  • CMC
  • VTC
  • Mobiphone
  • Viettel
  • VNPT
  TOP