• logo
  • HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

  Nghị quyết Đại Hội

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  =========oOo========

  Hà Nội, ngày  15  tháng 12 năm 2020

   

  NGHỊ QUYẾT

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội  Việt Nam lần thứ II khai mạc lúc 14h00 ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại thủ đô Hà Nội.

  Tham dự đại hội có 64 đại biểu chính thức đến từ các Hội thành viên, các chi hội trực thuộc và các đơn vị hội viên tập thể.

  Đại hội cũng vinh dự được tiếp đón các vị khách quý là Lãnh đạo Bộ ; các hội, hiệp hội bạn.

  Đại hội cũng vui mừng với sự có mặt và đưa tin chính xác, kịp thời về Đại hội của các cơ quan truyền thông.

  Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm kỳ III,  các báo cáo của Ban chấp hành, Ban kiểm tra nhiệm kỳ II, các tham luận của các đại biểu; nghe các vị khách quý phát biểu chào mừng Đại hội.

  Sau một ngày làm việc khẩn trương và tích cực, Đại hội quyết định:

  I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hiệp hội Internet Việt Nam giai đoạn 2015-2020, Báo cáo của Ban kiểm tra và Báo cáo hoạt động của BCH Hiệp hội nhiệm kỳ II.

  II. Thông qua Phương hướng hoạt động của Hiệp Hội Internet Việt Nam giai đoạn 2020-2025 với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Phấn đấu trở thành một Hiệp hội mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các doanh nghiệp thành viên và cộng đồng người sử dụng dịch vụ Internet, là tiếng nói có ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước; là thành tố quan trọng trong hoạt động xúc tiến, hỗ trợ của mối quan hệ: Nhà nước - doanh nghiệp – người sử dụng.

  2. Góp phần thúc đẩy việc đưa ứng dụng Internet vào đời sống xã hội, đặc biệt tập trung cho các lĩnh vực: giáo dục, y tế, dịch vụ công …, hướng tới mục tiêu đến năm 2023 Việt Nam có 10% các hoạt động đời sống xã hội được đưa lên Internet, tạo sự gần gũi, thân thiện của Internet và đời sống.

  3. Kết nạp thêm 50 hội viên, đảm bảo đa dạng trong hệ sinh thái Internet nói chung như các nhà viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Internet, nội dung số, an toàn mạng, ứng dụng, phần mềm, phần cứng, … liên quan đến kinh doanh và hoạt động trên Internet.

  4. Nâng cao vai trò trong nước và khu vực, tiến tới hợp tác và chủ trì các sự kiện Internet có tính quốc tế tại Việt Nam trong nhiệm kỳ.

  5. Đóng góp tích cực vào việc hình thành hệ sinh thái trên Internet ở Việt Nam như IoT, Cloud ... ở Việt Nam, với nòng cốt là các doanh nghiệp viễn thông, Internet, phần cứng và phần mềm, ứng dụng liên quan IoT, Cloud.

  III.Không thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Hội THVN tại Đại hội lần này theo thống nhất tại Đại hội.

  IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội Internet Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

  V. Giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ III hoàn chỉnh danh sách Ban Chấp hành Hiệp Hội Internet Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và thông báo cho tất cả các đơn vị thành viên, công bố công khai trên website của Hội.

  Nghị quyết đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp Hội Internet Việt Nam lần thứ III nhất trí thông qua hồi 16h30 ngày 15 tháng 12 năm 2020.

   

                                        TM. Đoàn Chủ tịch Đại hội

                                                                                                           Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam

                                                                                                         ( Đã ký )

                                                                                                              VŨ HOÀNG LIÊN

       

  kết nối facebook

  • Corning Việt Nam
  • FPT Smart Cloud
  • VTI Cloud
  • CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM BLOCKCHAIN
  • VIETTEL NETWORKS
  • GOLDEN OWL - ĐƯA LẬP TRÌNH VIỆT NAM VƯƠN RA BIỂN LỚN
  • IPTP NETWORKS - ĐỘ TRỄ TỐI ƯU - ĐỘ PHỦ TOÀN CẦU
  • Meey Land
  • Grab
  • Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Movan
  • VIETNET-ITC
  • HTC-ITC Telecom
  • Viettel Telecom
  • Ladipage
  • Công Ty Huawei
  • Starword
  • Z.com_GMO-Z.com
  • FDS
  • GNC Telecom
  • SSN
  • ICS
  • ACCESSTRADE Vietnam
  • DCV
  • ANTIT
  • VinaLink
  • META
  • HYPERLOGY
  • GAPIT
  • INet
  • NCT
  • UAP
  • VTV Digital
  • PTF
  • VC
  • M-Mobile
  • Mediaone
  • Viet
  • HopPhat
  • Hanel
  • Epay
  • Life NET
  • GDS
  • DLC
  • DKT
  • Cowell
  • Microad
  • Novaon
  • VNPT Technology
  • SPT
  • Văn phòng đại diện Qualcomm International tại TP. Hồ Chí Minh
  • Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn SaigonTel
  • Sao Bắc Đẩu Telecom
  • Mobifone Global
  • Viettel IDC
  • Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu
  • VMG
  • Tinh Vân
  • NetNam
  • SCTV
  • PA VIETNAM
  • VCCORP
  • 1C Việt Nam
  • FPT Telecom
  • Vietnam Post
  • VNG
  • CMC
  • VTC
  • Mobiphone
  • Viettel
  • VNPT
  TOP