• logo
  • HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

  Biên Bản Đại Hội

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---- oOo ----

  Hà Nội,  ngày 15 tháng 12  năm 2020

  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

  HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

  LẦN THỨ BA, NHIỆM KỲ 2020-2025

   

  Thời gian: 14h00 ngày 15/12/2020

  Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hanoi

  Thành phần tham dự:

  * Khách mời:

  1. TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ BC-VT
  2. Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
  3. Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông
  4. Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng – Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ

  * Tổng số Đại biểu tham dự Đại hội: 64 đại biểu

  Đại hội đã thông qua

  Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

  1. Ông Vũ Hoàng Liên – Chủ tịch Hiệp hội
  2. Ông Nguyễn Viết Thế - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội,
  3. Ông Nguyễn Long- Phó Chủ tịch Hiệp hội
  4. Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội
  5. Ông Phạm Anh Chiến – Phó Chủ tịch Hiệp hội

  Đoàn thư ký gồm:

  1. Bà Nguyễn Thu Huế - Giám đốc công ty TDS
  2. Bà Hoàng Hải Yến – Công ty Napas

  Nội dung chính tại Đại hội

  Phần 1: Trình bày và thảo luận đóng góp ý kiến các văn kiện của Đại hội

  1. Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Hiệp hội và Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 do ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký trình bày.
  2. Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban chấp hành do ông Nguyễn Viết Thế, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội trình bày.
  3. Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra, do ông Lưu Hải Minh, thành viên Ban Kiểm tra trình bày.
  4. Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo từ ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, về định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đó là:
  • Hiệp Hội hợp tác, đồng hành cùng Bộ TTTT trong việc xây dựng quy phạm pháp luật, chính sách, nhằm củng cố khung pháp lý rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp hội viên;
  • Hiệp hội cần có các Báo cáo chuyên đề, thường kỳ về sự phát triển Internet thế giới và Việt Nam, trở thành nguồn tin cậy về thông tin thị trường Internet Việt Nam và quốc tế;
  • Hiệp hội chủ động và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ từ cơ quan quản lý, như tiến hành các nghiên cứu, tổ chức diễn đàn trong ngành;
  • Tiếp tục tăng cường giao lưu với các tổ chức quốc tế, nhằm nâng cao năng lực của các hội viên để thích ứng với môi trường hợp tác quốc tế mới;
  • Tổ chức hội viên tham gia các đoàn công tác của Bộ TTTT trong các chuyến công tác trong nước và nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế;
  • Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các dịch vụ GTGT trên nền Internet; Thúc đẩy đối tác, hội viên đầu tư mạnh hơn nữa vào phát triển nội dung, hạ tầng trong nước để phát triển các dịch vụ GTGT trên nền Internet tại Việt Nam.
  1. Ông Nguyễn Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội, xin ý kiến Đại hội về việc sửa đổi điều lệ.  Đại hội thống nhất không thực hiện sửa đổi Điều lệ Hiệp hội tại Đại hội lần này, cho đến khi có những thay đổi về luật/quy định của nhà nước về hoạt động của tổ chức Hội, Hiệp hội.

  Phần 2: Khen thưởng

  1. Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT-TT, đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT-TT Hiệp hội Internet Việt Nam vì đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam;
  2. Lãnh đạo Hiệp hội, thay mặt BCH, tặng Bằng khen của Hiệp hội Internet Việt Nam tới 22 Hội viên vì đã đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Hiệp hội trong nhiệm kỳ II;
  3. Lãnh đạo Hiệp hội, thay mặt BCH, tặng Bằng khen tới 05 cá nhân đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp Hội trong nhiệm kỳ II.

  Phần 3: Thảo luận về phát triển hệ sinh thái Internet

  Đại hội đã lắng nghe những phát biểu chia sẻ, tham luận từ các đại biểu khách mời và hội viên về các nội dung liên quan phát triển hệ sinh thái Internet tại Việt Nam, phần thảo luận do Phó Chủ tịch Phạm Anh Chiến điều phối.

  1. Về Hạ tầng cho nội dung: Đại diện VNG -Ông Vũ Minh Trí chia sẻ thông tin, quan điểm về công nghệ hạ tầng điện toán đám mây. CLB Điện toán đám mây & Trung tâm dữ liệu Việt Nam (VNCDC) được thành lập năm 2019, là một tổ chức trực thuộc Hiệp hội, gồm các thành viên hầu hết là các công ty hạ tầng lớn hiện nay của Việt Nam, với sứ mệnh thúc đẩy dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu phát triển, đóng góp tích cực cho hành trình chuyển đối số quốc gia, chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.
  2. Về Nội dung, ứng dụng giúp cho hệ sinh thái: Đại diện Tiktok VN - Ông Nguyễn Lâm Thanh chia sẻ mong muốn Hiệp hội Internet mở rộng quy mô Hội viên hơn, theo hướng phát triển hơn các loại hình doanh nghiệp, thậm chí cả các doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng/chi nhánh tại Việt Nam, để lan tỏa sức mạnh rộng hơn trong cộng động các doanh nghiệp Internet nói chung, và doanh nghiệp làm nội dung số nói riêng.  
  3. Đại diện công ty NCT - Ông Nhan Thế Luân bày tỏ mong muốn Hiệp hội VIA có các sáng kiến để tăng cường và khuyến khích cộng đồng người dùng Việt Nam ngày càng tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tiêu dùng nội dung của VN, làm cơ sở cho việc phát triển thị phần nội dung trong nước.
  4. TS Mai Liêm Trực chia sẻ, hiện nay vai trò của Hiệp hội Internet ngày càng rõ nét hơn bao giờ hết. Hiệp hội cần tăng cường phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC cũng như Cục Viễn thông hơn nữa, để nghiên cứu, xây dựng chính sách, tạo lập hành lang pháp lý để Internet phát triển bền vững, Internet làm nền tảng cho kinh tế số.

  Phần 4: Bầu cử BCH nhiệm kỳ III

  Phó Chủ tịch Nguyễn Long điều hành phiên bầu cử.

  1. Đại hội đã nhất trí kết quả bầu cử bằng hình thức biểu quyết:
  • 100% đồng ý số lượng Ban chấp hành gồm 36 thành viên; 0% không đồng ý; 0% ý  ý kiến khác.
  • 100% đồng ý số lượng Ban Kiểm tra gồm 05 thành viên; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.
  1. Đại hội quyết định số lượng BCH gồm 36 thành viên như danh sách đính kèm.

  Ý kiến biểu quyết của đại hội

  a.  Đồng ý: 64 đại biểu chiếm 100%

  b.  Không đồng ý: 0 đại biểu chiếm 0%

  c.  Ý kiến khác : 0 đại biểu chiếm 0%

  1. Đại hội quyết định số lượng Ban Kiểm tra gồm có 5 thành viên là:
  1. Ông Phan Quang Minh – Giám đốc truyền thông, Công ty Tinh Vân
  2. Ông Nguyễn Quang Toán – Chủ tịch HĐQT, Công ty ePacific
  3. Bà Nguyễn Thị Thu Huế - Giám đốc, Công ty TDS
  4. Ông Giáp Hùng Cường – Tổng Giám đốc Công ty VINACIS
  5. Ông Bùi Thiên Hà – Chủ tịch Công ty Media One

  Ý kiến biểu quyết của đại hội

  a.  Đồng ý: 64 đại biểu chiếm 100%

  b.  Không đồng ý: 0 đại biểu chiếm 0%

  c.  Ý kiến khác : 0 đại biểu chiếm 0%

  1. Sau đó Đại hội nghỉ giải lao, Ban chấp hành họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh lãnh đạo Hiệp hội.

  5. BCH công bố Thường vụ gồm 12 thành viên, gồm có:

  1. Ông Vũ Hoàng Liên – Chủ tịch
  2. Ông Nguyễn Viết Thế - Phó Chủ tịch thường trực
  3. Ông Vũ Thế Bình (TGĐ NetNam) – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký
  4. Ông Nguyễn Long (Tổng thư ký Hội tin học VN) – Phó Chủ tịch
  5. Ông Nguyễn Thế Nghĩa (Trưởng Ban CNTT Viettel Group) - Phó Chủ tịch
  6. Ông Ngô Diên Hy (Tổng Giám đốc VNPT IT) - Phó Chủ tịch
  7. Ông Phạm Anh Chiến (Giám đốc VTV Digital) - Phó Chủ tịch
  8. Ông Vũ Minh Trí (PTGD VNG) – Phó Chủ tịch
  9. Ông Huỳnh Việt Phương (Giám đốc P.A Việt Nam) – Phó Chủ tịch
  10. Ông Đặng Tùng Sơn (PTGĐ CMC Telecom) – Phó Chủ tịch
  11. Ông Vinh Tuấn Bảo (PTGD Mobifone) – Ủy viên
  12. Ông Lương Quốc Huy (PTGD SCTV) – Ủy viên

   

  1. Ban kiểm tra đã họp và nhất trí bầu Ông Phan Quang Minh, Giám đốc truyền thông Công ty Tinh Vân, làm Trưởng Ban kiểm tra.
  2. Đại hội thông qua nghị quyết đại hội với 64 đại biểu tán thành (chiếm 100%) và 0 đại biểu không tán thành hoặc có ý kiến khác (chiếm 0%) (văn bản kèm theo).

  Đại hội bế mạc hồi 17 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2020

  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

  Chủ tịch

  ( Đã ký)

  Vũ Hoàng Liên

  TM ĐOÀN THƯ KÝ

   

  ( Đã ký)

   Hoàng Hải Yến

  kết nối facebook

  • Corning Việt Nam
  • FPT Smart Cloud
  • VTI Cloud
  • CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM BLOCKCHAIN
  • VIETTEL NETWORKS
  • GOLDEN OWL - ĐƯA LẬP TRÌNH VIỆT NAM VƯƠN RA BIỂN LỚN
  • IPTP NETWORKS - ĐỘ TRỄ TỐI ƯU - ĐỘ PHỦ TOÀN CẦU
  • Meey Land
  • Grab
  • Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Movan
  • VIETNET-ITC
  • HTC-ITC Telecom
  • Viettel Telecom
  • Ladipage
  • Công Ty Huawei
  • Starword
  • Z.com_GMO-Z.com
  • FDS
  • GNC Telecom
  • SSN
  • ICS
  • ACCESSTRADE Vietnam
  • DCV
  • ANTIT
  • VinaLink
  • META
  • HYPERLOGY
  • GAPIT
  • INet
  • NCT
  • UAP
  • VTV Digital
  • PTF
  • VC
  • M-Mobile
  • Mediaone
  • Viet
  • HopPhat
  • Hanel
  • Epay
  • Life NET
  • GDS
  • DLC
  • DKT
  • Cowell
  • Microad
  • Novaon
  • VNPT Technology
  • SPT
  • Văn phòng đại diện Qualcomm International tại TP. Hồ Chí Minh
  • Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn SaigonTel
  • Sao Bắc Đẩu Telecom
  • Mobifone Global
  • Viettel IDC
  • Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu
  • VMG
  • Tinh Vân
  • NetNam
  • SCTV
  • PA VIETNAM
  • VCCORP
  • 1C Việt Nam
  • FPT Telecom
  • Vietnam Post
  • VNG
  • CMC
  • VTC
  • Mobiphone
  • Viettel
  • VNPT
  TOP